Mercure Danang French Village Bana Hills - Khách sạn hạng sang - Rạp Chiếu Phim Hồ Bơi

Rạp Chiếu Phim Hồ Bơi


Mercure Danang French Village Bana Hillsaddress

An Son Hamlet, Hoa Ninh Commune, Hoa Vang District, Danang city
Vietnam
Số điện thoại: +84 2363 799 888
Fax:+84 2363 799 222
Email: H8488-RE@accor.com

google_map

Dõi theo chúng tôi

Giữ liên lạc và kết nối với tất cả tin tức và sự kiện.

  • facebook
  • instagram
  • youtube
  • rap-chieu-phim-ho-boi
  • rap-chieu-phim-ho-boi
ĐẶT PHÒNG
ĐẶT PHÒNG
close