Mercure Danang French Village Bana Hills - Khách sạn hạng sang - LỊCH VẬN HÀNH CÁC TUYẾN CÁP TREO

LỊCH VẬN HÀNH CÁC TUYẾN CÁP TREO


I. Tuyến số 01: Ga Suối Mơ – Bà Nà

Chú ý: Tuyến cáp 01 không vận hành đón khách

II. Tuyến số 02 : Ga Debay – Morin

Chú ý: Tuyến cáp 02 không vận hành đón khách

III. Tuyến số 03 : Ga Thác Tóc Tiên – L’INDOCHINE

1- copy

Chú ý : Lịch vận hành tuyến cáp 3 :
1. Các ngày thứ 3, 5 và chủ nhật trong tuần chỉ bắt đầu vận hành từ các chuyến số 02 và 03 theo lịch
2. Các ngày thứ 2, 4, 6, và thứ 7 vận hành đúng theo lịch

IV. Tuyến số 04: Ga Hội An – Marseille

2-

Chú ý : Lịch vận hành tuyến cáp 4 :
1. Các ngày thứ 3, 5 và chủ nhật trong tuần vận hành thông chuyến từ 07h15-17h30
2. Các ngày thứ 2, 4, 6, 7 vận hành đúng theo lịch

V. Tuyến số 05: Ga Bordeaux – Louvre

3-

VI. Tuyến Tàu hỏa leo núi

Chú ý: Tuyến Tàu hỏa leo núi không vận hành đón khách

Mercure Danang French Village Bana Hills ☆☆☆☆address

An Son Hamlet, Hoa Ninh Commune, Hoa Vang District, Danang city
Vietnam
Số điện thoại: +84 2363 799 888
Email: H8488-RE@accor.com

google_map

Dõi theo chúng tôi

Giữ liên lạc và kết nối với tất cả tin tức và sự kiện.

 • facebook
 • instagram
 • youtube
 • weibo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
ĐẶT PHÒNG
ĐẶT PHÒNG
close