Mercure Danang French Village Bana Hills - Khách sạn hạng sang - LỊCH VẬN HÀNH CÁC TUYẾN CÁP TREO

LỊCH VẬN HÀNH CÁC TUYẾN CÁP TREO


LƯU Ý: Lịch trình của cáp treo sẽ thay đổi do thời tiết hoặc ngày vắng khách. Vui lòng liên hệ với Khách sạn trước khi đến nhận phòng. Xin cảm ơn.

I. Tuyến số 01: Ga Suối Mơ – Bà Nà

Chú ý: Tuyến cáp 01 không vận hành đón khách

II. Tuyến số 02 : Ga Debay – Morin

Chú ý: Tuyến cáp 02 không vận hành đón khách

III. Tuyến số 03 : Ga Thác Tóc Tiên – L’INDOCHINE

Chú ý: Tuyến cáp 02 không vận hành đón khách

IV. Tuyến số 04: Ga Hội An – Marseille

Chú ý: Chuyến cáp 04 vận hành đón khách bắt đầu từ 7:30am – 5:00pm

V. Tuyến số 05: Ga Bordeaux – Louvre

Chú ý: Chuyến cáp 04 vận hành đón khách bắt đầu từ 7:30am – 5:00pm

VI. Tuyến Tàu hỏa leo núi

Chú ý: Tuyến Tàu hỏa leo núi không vận hành đón khách

Mercure Danang French Village Bana Hills ☆☆☆☆address

An Son Hamlet, Hoa Ninh Commune, Hoa Vang District, Danang
Vietnam
Số điện thoại: +84 2363 799 888
Email: H8488-RE@accor.com

google_map

Dõi theo chúng tôi

Giữ liên lạc và kết nối với tất cả tin tức và sự kiện.

 • facebook
 • instagram
 • youtube
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
 • lich-van-hanh-cac-tuyen-cap-treo
ĐẶT PHÒNG
ĐẶT PHÒNG
close