Mercure Danang French Village Bana Hills - Khách sạn hạng sang - LỊCH VẬN HÀNH CÁP TREO

LỊCH VẬN HÀNH CÁP TREO


Lưu ý: Lịch trình của cáp treo sẽ thay đổi do thời tiết hoặc số lượng khách.
Vui lòng liên hệ với Khách sạn trước khi đến nhận phòng. Xin cảm ơn.

1. Tuyến cáp 1: Ga Suối Mơ – Bà Nà
Note: Tuyến cáp 1 không vận hành đón khách

2. Tuyến cáp 2: Ga Debay – Morin
Note: Tuyến cáp 2 không vận hành đón khách

3. Tuyến cáp 3: Ga Thác Tóc Tiên – L’ Indochine

Note: Tuyến cáp 3 không vận hành đón khách

4. Tuyến cáp 4: Ga Hội An – Marseille

Note: Tuyến cáp 4 vận hành đón khách bắt đầu từ 06:45am – 01:00pm

5. Tuyến cáp 5: Ga Bordeaux – Louvre

Note: Tuyến cáp 5 vận hành đón khách bắt đầu từ 07:15am – 05:20pm

6. Tuyến cáp 6: Ga Champa – Taiga

Note: Tuyến cáp 5 vận hành đón khách bắt đầu từ 01:00pm – 05:30pm

• Tàu hỏa leo núi

Note: Hoạt động từ 07:45am – 05:15pm

Mercure Danang French Village Bana Hills ☆☆☆☆address

An Son Hamlet, Hoa Ninh Commune, Hoa Vang District, Danang
Vietnam
Số điện thoại: +84 2363 799 888
Email: H8488-RE@accor.com

google_map

Dõi theo chúng tôi

Giữ liên lạc và kết nối với tất cả tin tức và sự kiện.

 • facebook
 • instagram
 • youtube
 • lich-van-hanh-cap-treo
 • lich-van-hanh-cap-treo
 • lich-van-hanh-cap-treo
 • lich-van-hanh-cap-treo
 • lich-van-hanh-cap-treo
 • lich-van-hanh-cap-treo
 • lich-van-hanh-cap-treo
 • lich-van-hanh-cap-treo
 • lich-van-hanh-cap-treo
 • lich-van-hanh-cap-treo
 • lich-van-hanh-cap-treo
 • lich-van-hanh-cap-treo
 • lich-van-hanh-cap-treo
 • lich-van-hanh-cap-treo
 • lich-van-hanh-cap-treo
 • lich-van-hanh-cap-treo
 • lich-van-hanh-cap-treo
 • lich-van-hanh-cap-treo
ĐẶT PHÒNG
ĐẶT PHÒNG
close