Mercure Danang French Village Bana Hills - Khách sạn hạng sang - ROOM DAY USE OFFER

ROOM DAY USE OFFER

Room Day Use Offer

Điều khoản & Điều kiện của Ưu đãi

Rate is subject to 5% service charge and 10% government tax
Please contact our Receptionist or call +84 2363 799 888 for more details
Check-in at Hôtel de Paris

Đặt ưu đãi này

Dõi theo chúng tôi

Giữ liên lạc và kết nối với tất cả tin tức và sự kiện.

  • facebook
  • instagram
  • youtube
  • room-day-use-offer