Mercure Danang French Village Bana Hills - Khách sạn hạng sang - Spring Boost | ALL - Accor Live Limitless

Spring Boost | ALL - Accor Live Limitless

Nhận đến 6,000 điểm thưởng khi lưu trú tại khách sạn của chúng tôi

Tận dụng tối đa quyền lợi thành viên Accor Live Limitless (ALL) và tăng số dư điểm thưởng của bạn với ưu đãi có thời hạn này.​

Những gì bạn có thể nhận được:​

– 500 Điểm thưởng trong lần lưu trú đầu tiên (tối thiểu hai đêm)​
– 2,500 Điểm thưởng trong lần lưu trú thứ hai (tối thiểu hai đêm)​
– 3,000 Điểm thưởng trong lần lưu trú thứ ba (tối thiểu hai đêm)​

Tăng số dư điểm thưởng của bạn dễ dàng bằng cách:​

– Đăng ký nhận ưu đãi
– Đặt phòng cho kỳ nghỉ sắp tới của bạn trước ngày 19/04/2022
– Lưu trú tại một trong các khách sạn của Accor từ ngày 05/04/2022 đến ngày 12/06/2022

The more you stay, the more you earn.

Dõi theo chúng tôi

Giữ liên lạc và kết nối với tất cả tin tức và sự kiện.

  • facebook
  • instagram
  • youtube
  • spring-boost-all-accor-live-limitless